Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Opłaty za pobór wody(...)

Od 1 stycznia 2002 r. obowiązują nowe stawki opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych1,2. Jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3 wody wynosi: za pobór wody podziemnej - 0,08 zł a za pobór wody powierzchniowej śródlądowej - 0,04 zł. Ustalone jednostkowe stawki opłat mnoży się przez współczynniki różnicujące. W przypadku wody podziemnej wynoszą one: jeżeli jakość wody odpowiada warunkom określonym dla wody do picia i woda podlega wyłącznie dezynfe(...)
»

Konin na tle województwa(...)

Odpady niebezpieczne wytwarzane w zakładach przemysłowych Problem odpadów niebezpiecznych jest na terenie Konina niezwykle istotny, gdyż wynika ze specyfiki miasta i regionu. Na stosunkowo niewielkim obszarze rozwinęły się tu różnorodne gałęzie gospodarki, związane głównie z przemysłem wydobywczym, energetycznym, metalurgicznym, maszynowym i spożywczym. Wszystkie zakłady przemysłowe Konina wytwarzają znaczne ilości odpadów niebezpiecznych i powodują, że miasto zajmuje pi(...)
»