Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Rozmowy przy okrągłym sto(...)

 I Ogólnopolskie Forum PPPortal.pl pt. „Dotychczasowe osiągnięcia a przyszłość PPP w Polsce”, którego organizatorem był serwis PPPortal.pl, już za nami. Konferencja odbyła się 25 października br. W Katowicach. Założeniem Forum było podsumowanie zrealizowanych inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), a także podjęcie dyskusji na temat przyszłości rynku PPP w Polsce. Zaproszeni do udziału w Forum prelegenci reprezentow(...)
»

Biomasa jako źródło energ(...)

Energetyczne wykorzystanie odpadów drzewnych w Jeleniej Górze Grzegorz Wiśniewski, Stanisław Gołębiowski, Marcin Pisarek Podczas zabiegów pielęgnacyjnych zieleni miejskiej w Jeleniej Górze powstaje rocznie ok. 6300 m3 trawy i liści (obejmuje to również odpady powstające w Cieplicach Zdroju i Sobieszowie), 730 m3 gałęzi, 180 m3 grubizny, 200 m3 kory drzewnej. Odpady są częściowo przetwarzane na kompost. Kompostowan(...)
»