Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Cmentarze i ich zieleń w (...)

Pamięć o bliskich, którzy od nas odeszli na wieczny spoczynek, powoduje, że miejsca pochówku otaczane są czcią i szacunkiem. Zjawisko to jest i było znane w wielu kulturach całego świata. W starożytnym Egipcie budowano piramidy i świątynie grobowe, a w kulturach megalitycznych – kurhany zaznaczane kamiennymi kręgami. Wierzono ponadto, że śmierć nie jest ostatecznym kresem życia, a duchy(...)
»

Czystość i porządek w orz(...)

Wdrożenie w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga przyjęcia przez rady gmin szeregu uchwał. Na pierwszy plan wysuwa się regulamin utrzymania czystości i porządku, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Jest on też jednym z najczęściej skarżonych aktów prawa miejscowego. Warto zatem zapoznać się z bogatym orzecznictwem dotyczącym regulaminowych zapisów, aby wyeliminować najczęstsze nieprawidłow(...)
»