Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Przepisy i procedury doty(...)

Wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie odpadów W pracach związanych z usuwaniem azbestu i materiałów zawierających azbest podstawowym warunkiem ich wykonywania jest bezpieczne postępowanie przy wytwarzaniu, pakowaniu i oznakowaniu odpadów zawierających azbest w trakcie wszystkich etapów prac, czyli od przeprowadzenia robót roz(...)
»

Wspólnie dla rozwoju elek(...)

Rynek elektromobilności nie rozwinie się bez aktywnego wsparcia państwa i dialogu z branżą. Cele są ambitne: w myśl rządowych dokumentów, już w 2020 r. po polskich drogach ma jeździć niemal 80 tys. pojazdów elektrycznych (obecnie niecałe 2 tys.) i działać ponad 6 tys. punktów ładowania (obecnie ok. 150). Ministerstwo Energii i wiodące organizacje pozarządowe w sierpniu br. podpisały list intencyjny, którego celami są konsultacje branżowe, wymiana wiedzy oraz integra(...)
»