Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Dlaczego płoną stacje dem(...)

Corocznie ponad 1 mln aut jest wycofywanych z eksploatacji, stąd masa odpadów powstających w wyniku ich rozbierania jest istotna dla środowiska. Z reguły stacje demontażu zlokalizowane są na obrzeżach miast, w niewielkiej odległości od osiedli mieszkaniowych. Nadal tylko połowa wszystkich demontowanych samochodów jest przetwarzana legalnie, reszta wciąż rozbierana jest w tzw. szarej strefie.  Funkcjonujący przez 10 lat system publicznych dopłat do demontażu samochodów wiązał si(...)
»

Lipa srebrzysta(...)

Lipiec w naszym kraju jest często bardzo suchy. Nie sprzyja to drzewom, krzewom i innym roślinom zdobiącym ogrody i tereny zieleni. Dlatego warto przyjrzeć się lipie srebrzystej (Tilia tomentosa), należącej do grupy gatunków bardzo wytrzymałych na suszę glebową i atmosferyczną.   Mimo cennych właściwości, jakie ma oraz faktu, że polskie szkółki ją produkują, nie jest ona zbyt rozpowszechnionym gatunkiem w Polsce. Lipa srebrzysta (...)
»