Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Oświetlenie hybrydowe – s(...)

Pomysł wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej nie jest nowy. Gromadzone na świecie, przez dziesiątki lat, wyniki badań meteorologicznych pozwoliły określić statystyczną liczbę dni wietrznych i słonecznych w roku na danym obszarze kuli ziemskiej i wykazały ogromne potencjalne zasoby tych źródeł. Okazało się również, że w Polsce wykorzystanie przy oświetleniu tylko paneli fotowoltaicznych nie będzie efektywnie działać przez cały rok, może bowiem zawodzić w ok(...)
»

Rewizja dyrektywy(...)

W połowie marca podczas pierwszego czytania Parlament Europejski przyjął stosunkiem głosów – 651 za, 19 przeciw i 16 wstrzymujących się projekt dyrektywy w sprawie odpadów. Konsumpcyjny styl życia sprawia, że odpadów z roku na rok jest coraz więcej. Dlatego w projekcie nowej dyrektywy pojawiło się jedno z założeń, w myśl którego do 2012 r. systematycznie wzrastający przyrost odpadów powinien zostać zahamowany. Punktem odniesienia będzie całkowita roczna produkcja odpadów w (...)
»