Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

W liście o projekcie(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami, po zapoznaniu się z projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (z 25 maja 2010 r.) skierowała list do prof. Andrzeja Kraszewskiego, ministra środowiska, w którym zgłosiła swoje uwagi. Zasadniczo założenia w trafny sposób definiują główne wady i dysfunkcje obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Są one trzy: niedos(...)
»

Artysta buntownik(...)

Był jedną z najbarwniejszych postaci w historii architektury krajobrazu. Jego eksperymentalne realizacje, kreatywne pisarstwo i ekscentryczny styl życia odzwierciedlały prawdziwego ducha modernizmu. Encyklopedia Oxford Companion to Gardens określiła go jednym z najbardziej wpływowych, a przy tym enigmatycznych amerykańskich projektantów ogrodów, który przyczynił się do przewrotu w filozofii projektowania. Sam artysta zachwyty nad jego wpływem na rozwój prof(...)
»