Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Niby proste, a jednak...(...)

Po nowelizacji Prawa energetycznego w 2005 r. zostały wprowadzone nowe procedury wynagradzania producentów, którzy dostarczają energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Według tych zasad, pierwszą część należności pokrywa bezpośrednio dystrybutor sieci, działający na danym terenie. Druga część – w formie świadectw pochodzenia (ŚP) wydawanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na (...)
»

Słów kilka w sprawie decy(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami skierowała list do Marcina Korolca, ministra środowiska, na temat docierających do Izby niepokojących informacji. Dotyczą one praktyk niektórych inwestorów i urzędników w przedmiocie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oddziałujących na środowisko (ś.u.i.o.ś.). Zdaniem PIGO, decyzje te często wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów. Ma to zasadnicze znaczenie dla sektora przedsiębiorstw (...)
»