Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Wielu czytelników po raz pierwszy otworzy ten numer na corocznych Targach POLEKO lub tuż po wyjściu z nich. Znajdzie w nim bogatą ofertę tematyczną w zakresie problemów zarządzania zarówno finansami, jak i obiegiem informacji oraz urządzeniami technicznymi. Polecam szczególnie artykuły na temat „organizacji budżetowania” w przedsiębiorstwie, prywatyzacji jednego z wodociągów, renowacji sieci wodociągowej, doświadczeń z wdrażania GIS-u, metod bioindykacyjnych w oczyszczalniach ścieków(...)
»

Natury mamy dość?(...)

Obecny rząd nie ma u ekologów najlepszych notowań. Bo też ekolodzy nie są poważnie traktowani przez rząd. W ubiegłym roku premier Jarosław Kaczyński oświadczył, że zbyt dużo mamy w Polsce obszarów chronionych, co stanowi przeszkodę w pomyślnym rozwoju kraju. Pogląd ten kłóci się wyraźnie z proekologiczną polityką Unii Europejskiej. Na tym polu wyjątkowo często wchodzimy w konflikt z unijnym prawem. Rezultat jest taki, że grozi nam odcięcie wielu funduszy, a także płacenie kar za nieprzestrzegani(...)
»