Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

        16.06.2011, Warszawa VII Międzynarodowa Konferencja „NEUF 2011 New Energy User Friendly – publiczne konsultacje Białej Księgi” Organizator: Procesy Inwestycyjne Info: 22/424-82-00, komunikacja@proinwestycje.pl, www.proinwestycje.pl   16-17.06.2011, Warszawa Warsztaty „Systemy wsparcia ź(...)
»

Transgraniczne przemieszc(...)

Do PIGO wciąż napływa bardzo dużo pytań dotyczących nowych zasad międzynarodowego obrotu odpadami, jakie obowiązywać będą Polskę po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Z tym tematem wiąże się wiele niepewności i niejasności. Od 1 maja 2004 r. zacznie obowiązywać tzw. rozporządzenie transferowe UE nr 259/93, które powinno być stosowane bezpośrednio, tzn. nie musi być adaptowane do naszego systemu prawnego. Jednak zał. XII Traktatu o Przystąpieniu w rozdz. 13 ustanawia okresy przejściowe jako odst(...)
»