Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Natura 2000(...)

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 została utworzona w celu ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich przeżycia. System ten obejmuje najbardziej cenne przyrodniczo obszary, które stanowią reprezentatywne dla naszego kontynentu ekosystemy. Wspólne dla całej Europy zasady dotyczące ochrony przyrody zaczęto uzgadniać wraz z przyjęciem w 1979 r. międzynarodowej Konwencji o ochronie dzikiej fauny i flory oraz siedlisk naturalnych (Konwencja Berneńska). Wted(...)
»

Przejrzyste źródło finans(...)

■ Z jednej strony słyszymy o katastrofalnym skażeniu niektórych regionów kraju, z drugiej wyrazy zachwytu nad polskimi puszczami i rzekami, które w znacznej mierze zachowały pierwotne piękno. Jak to właściwie jest ze stanem naszego środowiska? Z pewnością jest coraz lepiej. Ale Polska to duży kraj i w poszczególnych regionach różnie bywa. Mamy leśne ostępy i dziewicze ba­gna, których i(...)
»