Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obserwator i miejscotwórc(...)

Był dziennikarzem, urbanistą i socjologiem. Mimo że sam nie projektował – stworzył podstawy teoretyczne oraz stworzył narzędzia do projektowania dla kolejnych pokoleń projektantów i planistów. Dzięki niemu zaczęli oni rozumieć, na czym polega tworzenie miejsc atrakcyjnych, tętniących życiem, zapewniających użytkownikom radość i wypoczynek na wysokim poziomie. Kariera William Hollingsworth Whyte Whyte urodził się w małym miasteczku West Chester w Pensylwani(...)
»

Wszyscy skorzystają?(...)

Na stronach Ministerstwa Środowiska ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. W uzasadnieniu wskazano, iż na podstawie identyfikacji zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy zostały określone nowe zasady bhp, odpowiadające współczesnym warunkom pracy w zakładach zagospodarowania odpadów. Czy faktycznie projekt stanowi novum i czy jest oczekiwany przez branżę? (...)
»