Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawna ochrona krajobrazu(...)

Najostrzejszym środkiem odpowiedzialności prawnej jest odpowiedzialność karna za czyny społecznie szkodliwe, zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub wykroczenia. Spory o miejsce odpowiedzialności za wykroczenia w systemie prawa, ogniskujące się wokół pytania, czy jest to odpowiedzialność administracyjna, czy odpowiedzialność karna, należą już do przeszłości. Odpowiedzialność za wykroczenia bezspornie należy do odpowiedzialności kar(...)
»