Dostęp do informacji o środowisku w praktyce

wydany w Przegląd Komunalny – 2007-2
  DRUKUJ
Istotnym elementem demokratyzacji życia publicznego jest swobodny dostęp społeczeństwa do informacji, w tym dotyczącej ochrony środowiska. W Polsce proces dostępu do informacji o środowisku reguluje szereg przepisów prawnych.

Są to zapisy ratyfikowanej Konwencji z Aarhus1, dyrektywy 2003/4/WE2 oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.)3. Artykuł 19 pkt 1 P.o.ś. obliguje organy administracji publicznej do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdującej się w ich posiadaniu.
W latach 2003-2005 studenci V roku kierunku ochrona środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu przeprowadzili badania ankietowe procesu pozyskiwania informacji o środowisku. Do organów administracji państwowej i samorządowej na terenie województwa wielkopolskiego skierowano 71 wniosków o ud [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus