Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w systemie zgód na(...)

Podjęcie działalności, skutkiem prowadzenia której będzie wytwarzanie odpadów, wg przepisów Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) wymaga uzyskania określonej zgody organu administracji, przy czym musi być ona uzyskana przed rozpoczęciem danej działalności. Wyjątkiem są tu wytwórcy odpadów komunalnych, generalnie zwolnieni przez ustawę z konieczności uzyskania zgody na ich wytwarzanie. Syt(...)
»

Powszechne korzystanie z (...)

Artykuł omawia zakres prawa do powszechnego korzystania z wód publicznych, wskazanego w art. 34 Ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. W polskim ustawodawstwie już od okresu międzywojennego funkcjonuje konstrukcja prawna zakładająca, że korzystanie z wód obejmuje trzy rodzaje: powszechne, zwykłe oraz szczególne1. Prawo do powszechnego korzystania przysługuje wprost na podstawie przepisów Ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (dalej P.w.)2, (...)
»