Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Skąd pieniądze na gospoda(...)

Przedsiębiorcy ponoszący koszty gospodarki odpadami w swojej firmie mają możliwość skorzystania z dofinansowania. Pomocy można szukać zarówno w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkich odpowiednikach, jak i starając się o środki z Unii Europejskiej. Obowiązujące w Polsce przepisy zobowiązują przedsiębiorców do odpowiedniej, zgodnej z prawem, gospodarki wytwarzanymi w firmie odpadami. Obowiązek ten został uregul(...)
»

Tylko z podziałem na kolo(...)

Seminarium "Opakowania a ekologia" - 21.09.2004 Zebrane w systemach selektywnej zbiórki opakowania szklane można przetworzyć na nowe praktycznie w 100%. Jednak, aby było to możliwe, konieczne jest oddzielne zbieranie szkła bezbarwnego i kolorowego. Wynika to z faktu, iż przetapianie na nowe opakowania lub inne wyroby jest dziś praktycznie jedynym sposobem recyklingu szkła. Stłuczki ze zmieszanych bezbarwnych i kolorowych opakowań szklanych nie (...)
»