Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Działalność informacyjna (...)

Przygotowanie opinii publicznej do pozytywnego odbioru inwestycji komunalnej obejmuje zróżnicowane działania informacyjne adresowane do celowo wybranych grup społecznych i zawodowych oraz szeroko rozumianego otoczenia zewnętrznego danej zbiorowości terytorialnej. Każdy inwestor w fazie projektowania i uruchamiania inwestycji powinien pamiętać o celowym kształtowaniu stosunków ze społecznością lokalną. Działania informacyjne adresowane do mieszkańców mogą obejmować wiele zróżnicowanych(...)
»

Umiarkowany entuzjazm(...)

Ustawa o odnawialnych źródłach energii została przyjęta przez Sejm. Trzeba przyznać, że proces legislacji przebiegł wyjątkowo szybko (zresztą podobnie było w przypadku „małego trójpaku”). Niestety, wiele wskazuje na to, że tempo sejmowych prac wynikało z czyjejś chęci, by większość posłów nie miała możliwości wniesienia konstruktywnych poprawek (na ok. 600 zgłoszonych rząd przyjął ich ok. 20). Jedynie determinacja niektórych posłów koalicji doprowadziła do wniesienia do ustawy kilku pozytywny(...)
»