Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Czysta woda dla lublinian Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” wkracza w kolejną fazę realizacji. Podpisano umowę na wykonanie kontraktu 11B, obejmującego modernizację stacji wodociągowej Zemborzycka. Na podstawie postępowania przetargowego wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Energopol-Lublin. Ze względu na zły stan techniczny konieczna jest pr(...)
»

Zaangażowanie gmin w prog(...)

Ponad 110 gmin podpisało listy intencyjne z BGK Nieruchomości lub z Krajowym Zasobem Nieruchomości, potwierdzające wolę przystąpienia do programu Mieszkanie Plus. Samo podpisanie listu intencyjnego nie gwarantuje realizacji inwestycji, jednak jest to pierwszy etap, którego w programie pominąć się nie da. Mieszkanie Plus, jako program rządowy z założenia, o skali mającej odmienić statystyki mieszkaniowe w Polsce, został ogłoszony w czerwcu 2016 r. Przez ponad 1,5 rok(...)
»