Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Przegląd Prawa(...)

Tytuł aktu prawnego Dziennik Ustaw Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz Dziennik Ustaw lub Monitor Polski (...)
»

Zarządzanie wodami opadow(...)

Gdyby za podstawę wykładni mało przejrzystego prawa przyjąć wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, to każdą taryfę za wody opadowe, pozytywnie zweryfikowaną i zatwierdzoną przez władze gminne w trybie, jaki przewiduje ustawa, można uznać za nieważną. Taryfowe ceny za odwodnienie 1 m2 powierzchni obciążają kosztami dostawców ścieków opadowych, proporcjonalnie do ilości odprowadzanych ścieków. Jednak – w świetle interpretacji zapis&oacut(...)
»