Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Postępowanie z odpadami w(...)

Prawo wymaga stosownych zaświadczeń o zdrowotności materiału roślinnego w obrocie krajowym i międzynarodowym. W laboratoriach fitosanitarnych wykonywane są badania diagnostyczne, potwierdzające, czy badane produkty lub rośliny są wolne od organizmów szkodliwych (kwarantannowych). Na terenie kraju funkcjonuje ok. 40 laboratoriów fitosanitarnych. Laboratoria podlegają Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i przynależą do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasi(...)
»

Biogazownia rolnicza – do(...)

Obecnie obserwujemy wyraźny trend zwiększonego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii (OZE), które nie tylko zapewniają dostęp do różnych postaci energii, ale proekologicznie oddziałują na środowisko naturalne. Wykorzystanie zasobów „zielonej energii” ma swój udział w bilansie energetycznym, co wprost odnosi się do bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo zdefiniowana przez ekonomistów, ograniczoność zasobów (...)
»