Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Po przeróbce, ale wciąż k(...)

Zgodnie z ustawą o odpadach, zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Czy zatem odpadów pozostałych po mechanicznej przeróbce nie należałoby nadal traktować jak odpadów komunalnych? Z roku na rok wzrastają wymagania dotyczące koniecznych do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi(...)
»

Przetwórczy biogaz – dota(...)

Obecnie faktycznie działające instalacje biogazowe w przetwórstwie spożywczym można policzyć na palcach jednej reki. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszyło się otwarcie unikalnej instalacji biogazowej, opartej na wywarze gorzelnianym w Łanach Wielkich k. Gliwic. W przyjętych przez Radę Ministrów w 2010 r. „Kierunkach rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020” potencjał teoretyczny oszacowano na 5 mld m3 biogazu ro(...)
»