Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Produkcja granulatu i bry(...)

Odpadowe surowce pochodzenia roślinnego stanowią poważny problem w racjonalnym ich wykorzystaniu. Bardzo często bezpośrednie wykorzystanie odpadów do celów energetycznych jest niemożliwe ze względu na ich duże zawilgocenie, niewłaściwy stan skupienia lub niewłaściwe (niewygodne) rozmiary. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć odpady powstające w czasie mechanicznej obróbki drewna (trociny, wióry, kora itp.) oraz słomę. Ilość odpadów drzewnych szacuje się na ok. 3 mln ton rocz(...)
»

(Nie)zrównoważony rozwój?(...)

Nie wiem, jak wygląda zrównoważony rozwój w innych dziedzinach gospodarki, w szczególności w przemyśle wytwórczym, niemniej w przypadku biopaliw to nie tylko górnolotne hasło, ale fakt prawny, decydujący o być albo nie być dla wytwórców. Zrównoważony rozwój w tym obszarze definiują konkretne kryteria progowe, których niespełnienie powoduje automatyczną eliminację z rynku. Wśród nich kluczową rolę odgrywa minimalny próg redukcji emisji gazów cieplarnianych, wynoszący obecnie co najmniej 35% w (...)
»