Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Dyrektywa 91/271/EWG a pr(...)

W naszej narodowej mentalności tkwi olbrzymia przekora i nastawienie, że jeżeli coś nie zostanie jasno nakazane, to nie jest obowiązkowe. Nie jest tutaj istotne, czy stosuje tę zasadę osoba prywatna czy przedsiębiorca. Problemy zaczynają się w momencie jej przełożenia na polskie prawodawstwo i postępowanie samorządów. Przedmiot tego wykładu jest jaskrawą ilustracją takiej postawy. „Problemy” z interpretacją definicji „ścieków opadowych” o(...)
»

Globalny klimat w Poznani(...)

Ochrona klimatu jest wyzwaniem dla całego globu. Na ten temat toczy się wiele dyskusji. Jednak te najważniejsze w tym roku będą prowadzone w dniach 1-12 grudnia w Poznaniu w ramach 14. Konferencji Ramowej Konwencji Stron Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nasuwa się pytanie, czy „klimat” tej najistotniejszej światowej dyskusji znacząco przybliży nas do nowego międzynarodowego porozumienia, będącego kontynuacją protokołu z Kioto. (...)
»