Kompostownia gminna cz. II

wydany w Przegląd Komunalny – 2007-11
  DRUKUJ
Wprowadzając na poziomie gminy lub związku gmin pełną, selektywną zbiórkę odpadów, nie sposób ominąć kompostowni, stającej się jednym z centralnych elementów gospodarki odpadami i recyklingu. W pierwszej części niniejszego artykułu („Przegląd Komunalny” 10/2007) pokrótce scharakteryzowano metody przetwarzania odpadów, aby teraz skupić się wyłącznie na sensie istnienia gminnej kompostowni.
Nieuchronnie powstająca i gromadzona frakcja organiczna odpadów musi być przetwarzana. Sens selektywnej zbiórki organiki określa bilans kosztów i przychodów. Po stronie kosztów znajdują się amortyzacja inwestycji i koszty eksploatacyjne (kompostownia i system selektywnej zbiórki), a po st [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus