Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

„Rewolucja odpadowa” w rz(...)

Kreowanie nowej, porewolucyjnej rzeczywistości odpadowej jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Wydaje się, iż każda próba przelania określonej wizji podziału województw na regiony gospodarki odpadami i wyznaczenia tzw. RIPOK-ów oraz instalacji zastępczych musi budzić kontrowersje. Pozostaje zatem liczyć na rozsądek twórców projektów planów i chęć do osiągania zdrowych, opartych na racjonalnych przesłankach, kompromisów pomiędzy wym(...)
»

Zjazd w mieście Kopernika(...)

XXIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w pierwszych dniach października gościł w Toruniu. Gospodarzem było toruńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Tradycja i nowoczesność Tradycje zorganizowanego sprzątania przestrzeni publicznej w Toruniu mają już ponad 200 lat – podkreślał podczas prezentacji dorobku MPO Toruń jego prezes, Ludwik Jurzysta. Wraz z przedstawicielami władz miasta zaprezentował stan i perspekty(...)
»