Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Aktualny stan prawny w za(...)

Przełom lat 2001 i 2002 przyniósł istotne zmiany w zakresie prawodawstwa ochrony środowiska, w tym dotyczące gospodarki odpadami. Głównym powodem zmian była konieczność transpozycji wymagań Unii Europejskiej w związku z przewidywaną akcesją Polski, ale również chęć wdrożenia rozwiązań przyczyniających się do coraz lepszej ochrony środowiska w naszym kraju. W zakresie gospodarki odpadami podstawowy akt prawny stanowi Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU Nr 62, poz. 628, (...)
»

Ignorowane zasoby ene(...)

Aby spełnić wymagania protokołu z Kyoto robimy często inwentarz zasobów energii odnawialnej. Niewiele jednak mówimy o potężnym potencjale, jaki ma ciepłe powietrze i ciepła woda, systematycznie wyrzucane z naszych domów. Instalując wymienniki ciepła, w których wychodzące ciepłe powietrze podgrzewa zimne wchodzące do mieszkania oraz ciepła, ewakuowana woda podgrzewa wodę wchodzącą z sieci, można odzyskać ogromną ilość energii absolutnie czystej bez pobocznego zanieczyszczan(...)
»