Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Systemy kanalizacyjne z t(...)

W ocenie aspektów społecznych coraz częściej oczekuje się określenia przez producentów trwałości systemu kanalizacyjnego. Przekłada się to na wskaźniki amortyzacji, które stanowić mają czynnik cenotwórczy przy opłatach za ścieki. Obowiązujące normy systemowe PN EN 476 i PN EN 752 dotyczą systemów kanalizacyjnych ze wszystkich rodzajów materiałów. Dostępne do budowy sieci kanalizacyjnych materiały, zarówno tworz(...)
»

Spalarnie do przeglądu(...)

Grzegorz Wielgosiński W chwili obecnej w Polsce istnieje jedna spalarnia odpadów komunalnych (w Warszawie), 4 spalarnie osadów ściekowych, 67 spalarni odpadów przemysłowych (w tym 44 spalarnie odpadów niebezpiecznych) oraz 182 spalarnie odpadów medycznych. Wszystkie te instalacje, zgodnie z zapisem art. 32 ustawy wprowadzającej3, muszą zostać poddane przeglądowi ekologicznemu w terminie do 30 czerwca 2002 roku. Czasu jest więc mało. W nowym prawie dotycząc(...)
»