Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Symulacja miejsc siedlisk(...)

Symulacje naturalnych miejsc siedliskowych na potrzeby tworzenia wybiegów dla zwierząt w zoo obejmują na ogół takie strefy bioklimatyczne jak: sawanna, dżungla (wilgotny las równikowy), pustynia, step, las liściasty, tajga (las iglasty), tundra oraz góry. W poprzednim artykule zobrazowano zależności pomiędzy istniejącym klimatem w różnych częściach świata, powstałą tam roślinnością i żyjącymi na danym terenie zwierzętami. Tym razem (...)
»

Program usuwania azbestu(...)

Na terenie naszego kraju znajduje się blisko 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest, w tym niemal 15 mln ton płyt azbestowo-cementowych oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów. Na usunięcie tych materiałów potrzeba ok. 48 mld zł w ciągu 30 lat. 97% kosztów mają pokryć sami właściciele obiektów zawierających azbest. Budżet państwa przeznaczył dotychczas na realizację tych zadań 5 mln zł. Na świecie znanych jest ponad 5 tys. wyrobów, do produkcji których używano azbestu. Mało kto(...)
»