Nowe przepisy

wydany w Przegląd Komunalny – 2007-10
  DRUKUJ
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Wodę uznaje się za przydatną do spożycia, jeżeli spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne, a także dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne i radiologiczne oraz chemiczne, dotyczące dopuszczalnej zawartości chloru wolnego, sumy chloranów i chlorynów oraz ozonu.


Po siedmiu miesiącach oczekiwania pod koniec marca br. Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi1. Poprzednie rozporządzenie, obowiązujące od listopada 2002 r.2, na mocy art. 5 ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw3 straciło ważność 17 sierpnia 2006 r.
Nowy akt legislacyjny wprowadza szereg zmian lub innowacji, obe [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus