Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zagadnienia konstrukcyjne(...)

Szczególne wymagania konstrukcyjne wobec kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej wynikają z faktu, że jest ona na ogół najgłębiej posadowionym obiektem sieciowym w podłożu gruntowym (przeciętnie o ok. 1 m poniżej dna kolektora i również niżej w stosunku do pozostałych elementów infrastruktury technicznej). Przy stosunkowo małych wymiarach w rzucie na swej wysokości ma kontakt z różnorodnymi warunkami gruntowo-wodnymi. Kanalizacyjna studzienka r(...)
»

Bezpłatna komunikacja w o(...)

Warszawa, Kraków, Katowice, Pabianice, Kielce, Białystok to miasta, w których w dniach „alertu smogowego” wprowadzono zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej. Z jakim skutkiem? Kompetencje w zakresie przyjmowania przepisów, w oparciu o które można wprowadzić zwolnienia z opłat za przejazd komunikacją miejską, posiada organizator publicznego transportu zbiorowego. Co do zasady, funkcję tę pełni gmina samodzielnie, gmina, której w wyniku zawartego po(...)
»