Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Autobus energetyczny rus(...)

Pomysł zrealizowania kampanii informacyjno-edukacyjnej został zainicjowany przez partnerów niemieckich, którym udało się z sukcesem wykonać podobny projekt na terenie Niemiec. Partnerzy niemieccy swoje doświadczenia związane z przeprowadzeniem tego typu przedsięwzięcia chcieli wykorzystać przy realizacji podobnego projektu na gruncie polskim. (...)
»

Wyposażenie stacji demont(...)

W latach 70. na całym świecie podjęto próby odzyskiwania z odpadów jednorodnych frakcji, stosując recykling. Ówczesna koncepcja takiego zakładu odzysku wymagała nadzwyczajnych nakładów technicznych i finansowych. Zapożyczając poszczególne urządzenia z różnych technik, próbowano je zaadaptować do mechanicznej przeróbki heterogenicznego materiału, jakim są odpady komunalne. Po d(...)
»