Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-9
  DRUKUJ
Stosowanie Prawa zamówień publicznych zawsze rodziło wątpliwości dotyczące konieczności stosowania określonych przepisami procedur. Nie inaczej jest po ostatniej nowelizacji tej ustawy. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pojawiające się często pytania.

Przed trzema tygodniami moja firma złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez gminę. Osoba przygotowująca ofertę zapomniała załączyć bilans za 2003 r., który miał potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Czy z tego powodu moja firma może zostać wyłączona z procedury o udzielenie zamówienia publicznego?
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 7 kwietnia 2006 r. wprowadziła przepis dopuszczający możliwość wezwania do uzupełnienia dokumentacji przez zamawiającego wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potw [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus