Udział formy labilnej i całkowitej wybranych metali w osadach Portu Gdańskiego

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-9
  DRUKUJ
Ze względu na duże skupienie przemysłu w obrębie kanałów portowych osady denne z tego rejonu charakteryzują się wysokimi stężeniami pierwiastków śladowych. W celu utrzymania bezpieczeństwa nawigacyjnego portu należy regularnie usuwać nagromadzone namuły (zwane urobkiem czerpalnym) i składować je na wyznaczonych do tego celu obszarach (na lądzie lub w morzu). W przypadku obszarów morskich miejsca te zwane są klapowiskami.

Zgodnie z wytycznymi HELCOM-u1, składowany na klapowisku osad nie może ulegać zmianom pod względem chemicznym ani przyczyniać się do pogorszenia jakości otwartych wód morskich. W Polsce takie zasady obowiązywały do 1 stycznia 2003 r. i zostały ujęte w Zarządzeniu Porządkowym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 1 czerwca 1996 r.2. Instrukcje HELCOM-u zalecały oznaczanie tylko całkowit [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus