Rekultywacja zdegradowanych akwenów przez inaktywację fosforanów za pomocą preparatu zawierającego lantan

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-9
  DRUKUJ
Dotychczas opracowano co najmniej kilkanaście metod rekultywacji wód (m.in. bagrowanie osadów, napowietrzanie lub usuwanie wód hypolimnionu, inaktywacja chemiczna, izolowanie osadów dennych, biomanipulacja). Żadna z nich nie jest uniwersalna ani jednakowo skuteczna w różnych warunkach.

Przyczyną eutrofizacji akwenów są zarówno procesy naturalne, jak i działalność człowieka (głównie odprowadzanie ścieków, ale też rolnictwo). Wody stojące są narażone w sposób szczególny, gdyż prawie wszystkie trafiające doń zanieczyszczenia ostatecznie są deponowane w osadach dennych.

Rekultywacja wód eutroficznych
W zależności od historii danego akwenu charakter i skład osadów dennych może być bardzo różny. Fosfor należy do pierwiastków biogennych występujących w osadach, które krążą w akwenie – ulegając na przemia [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus