Rekultywacja wód stojących przez napowietrzanie

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-9
  DRUKUJ
Wieloletnie traktowanie wód stojących w Polsce jako odbiorników ścieków, przeważnie nieoczyszczonych, spowodowało wytworzenie ogromnych depozytów zanieczyszczeń (przeważnie w postaci martwej materii organicznej) tkwiących w osadach dennych większości zbiorników oraz niekorzystne oddziaływanie środowiskowe, wywołane tzw. zanieczyszczeniem wewnętrznym. Przy braku zjawiska mechanicznego mieszania wód samoczynne oczyszczenie w zauważalnym przedziale czasowym jest niemożliwe.

Zarówno zbiorniki sztuczne jak i jeziora stanowią akweny, gdzie dynamika ruchów wody w stosunku do cieków jest znacznie ograniczona. Bierze się stąd znaczne zróżnicowanie procesów przyrodniczych, przy czym różnice te dotyczą kinetyki procesów, czyli szybkości ich zachodzenia. I w wodach stojących, i w ciekach mamy do czynienia z procesami defosfatacji, den [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus