Metale śladowe w osadach portowych

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-9
  DRUKUJ
Metale ciężkie migrujące z otoczenia do wód powierzchniowych deponowane są głównie w osadach dennych. Pomimo chwilowego unieruchomienia stanowią one potencjalne zagrożenie dla życia biologicznego w danym zbiorniku, bowiem w sprzyjających warunkach (zmiana pH, Eh, zasolenia, temperatury1 może nastąpić ich uwolnienie z osadu do toni wodnej, wniknięcie do łańcucha troficznego ekosystemu i w efekcie ponowne uruchomienie ich obiegu w środowisku2.

Osady portowe zaliczane są do najbardziej zanieczyszczonych elementów geosystemu przybrzeżnomorskiego. Szybki przyrost osadów w basenach portowych3 powoduje konieczność częstego ich pogłębiania, a to wiąże się z wydobywaniem znacznych ilości osadów dennych, które należy (w zależności od ich rodzaju i stopnia zanieczyszczenia) zagospodarować bądź składować
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus