Analiza porównawcza rozmieszczenia pierwiastków chemicznych w osadach dennych Zalewów Szczecińskiego i Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-9
  DRUKUJ
Osady denne wykazują zdolność akumulacji pierwiastków proporcjonalnie do ich zawartości w otaczającym ekosystemie morskim, dlatego są wysoce przydatnym materiałem w monitorowaniu wód w celu rozpoznania ich stopnia zanieczyszczenia. Metale ciężkie, zwłaszcza Hg, Cd, Pb oraz niektóre metaloidy (As, Se), wywierają istotny wpływ na stan środowiska morskiego, bowiem za pośrednictwem ogniw morskiego łańcucha pokarmowego (ryby, małże, ostrygi, krewetki itp.) mogą nagromadzać się na wyższych poziomach piramidy troficznej, przenikając tym samym do diety człowieka.

Morze Bałtyckie jest płytkim, półzamkniętym akwenem o stosunkowo niewielkiej pojemności, niskim zasoleniu oraz ograniczonej wymianie wód z wodami oceanicznymi. Na gęsto zaludnionym obszarze zlewni koncentruje się wiele emiterów metali ciężkich i metaloidów, uwalnianych do [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus