Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Jubileusz INVESTCITY(...)

Równolegle z targami POLEKO 2001 odbywać się będą jubileuszowe, dziesiąte Targi Inwestycyjne Miast Polskich, organizowane przez Związek Miast Polskich. Targi poświęcone są finansowaniu komunalnych projektów inwestycyjnych, a także komunikacji miejskiej, wysypiskom odpadów, oczyszczalniom ścieków itd. Tematyka targów to również restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych oraz giełda nieruchomości. Część konferencji towarzyszących targom poświęcona będzie rozwojowi infrastruktury turystycznej. (...)
»

Polisa od odpowiedzialnoś(...)

Jednym z warunków udziału w postępowaniu przetargowym, jakie musi spełnić wykonawca, jest odpowiednia sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca mu realizację zadania. W myśl rozporządzenia w sprawie rodzajów i form dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający może od nich wymagać polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. (...)
»