Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Higiena i porządek na ter(...)

Latem, zarówno dzieci, jak i dorośli, muszą mieć zapewnione podstawowe warunki do bezpiecznego korzystania z terenów rekreacyjnych – od czystej wody w kąpieliskach, poprzez lasy bez śmieci, aż po sprawne huśtawki i zjeżdżalnie na placach zabaw. To wszystko oznacza sporo pracy dla strażników miejskich. Przygotowanie terenów rekreacyjnych do sezonu letniego jest jednym z planowych zadań, jakie wykonują strażnicy w okresie wiosennym. Czynności(...)
»

Zmiana pozwoleń zintegrow(...)

  W myśl art. 188 ust. 1 P.o.ś., pozwolenia te wydawane są na okres do 10 lat. W związku z tym, z punktu widzenia podmiotu korzystającego ze środowiska, odgrywają one poważną rolę. Zwłaszcza że – zgodnie z art. 202 ust. 1 tego aktu prawnego – decyzja ta łączy w sobie elementy pozwoleń: ·           (...)
»