Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sprawozdawczość głupcze!(...)

Zgodnie z art. 15 ust. 5 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje Ministrowi Środowiska, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczą dane, roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem. Co przedstawia raport za 2009 r.? Zakres tematyczny raportu jest opisany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie bazy danych o sprzęci(...)
»

Nowe nie zawsze lepsze(...)

To normalna kolej rzeczy, że nowe rozwiązania wypierają, a nawet eliminują te istniejące dotychczas. Generalnie jest to zjawisko pozytywne, które wszyscy popieramy. Przecież w ten sposób następuje rozwój technologiczny i gospodarczy na świecie. Umożliwia to wdrażanie innowacji w przemyśle i innych dziedzinach gospodarki. W żadnym stopniu nie kwestionując takiego podejścia, trzeba z wielką rozwagą analizować nowe rozwiązania, aby nie doprowadzić do ich promowania tyl(...)
»