Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Normy hałasu(...)

Jan Jerzmański Dla ochrony środowiska przed hałasem stosowane są niemal wszystkie podstawowe instrumenty prawne zawarte w Prawie ochrony środowiska oraz ogólne zasady ochrony zasobów środowiska. Zgodnie z art. 112 P.o.ś., ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska. Dla oceny stanu akustycznego ważne są wszystkie źródła hałasu (dźwięku). Podstawą oceny są dopuszczalne poziomy hałasu. W art. 3 pkt 27 P.o.ś. zdefiniowano poję(...)
»

Klastry energii w praktyc(...)

Liczba inicjatyw mających na celu stworzenie klastra energii zgodnego z ustawą o OZE jest znaczna. Rozpoczęcie procesu identyfikacji klastrów energii przez Ministerstwo Energii wywołało na rynku oczekiwanie, że pilotaże to kwestia niedalekiej przyszłości. Choć nie wszystkie kwestie dotyczące ustawowych uregulowań w zakresie klastrów energii są jednoznaczne i zapewne zostaną doprecyzowane w ramach najbliższej nowelizacji ustawy o OZE, to prace koncepcyjne i organizac(...)
»