Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. PROSTO Z WOKANDY Spór o możliwość uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku przez związki międzygminne rozstrzygnięty Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II OSK 403/17, CBOSA. (...)
»

Studium rewolucyjnego pro(...)

  Owszem, w III RP znikały nawet całe branże (np. stoczniowa), ale działo się tak wskutek ich niedostosowania się do reguł rynku. Jednak w przypadku pomysłów, które odnajdujemy w założeniach do projektu noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mielibyśmy do czynienia z likwidacją rynku dobrze funkcjonującego i to w imię mocno wątpliwych racji.   Zastanawia zatem, dlaczego temat wraca od 10 lat i „wszyscy&(...)
»