Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. PROSTO Z WOKANDY Spór o możliwość uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku przez związki międzygminne rozstrzygnięty Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II OSK 403/17, CBOSA. (...)
»

Paliwo polskiej wsi(...)

Pod koniec lat 90. wszędzie tam, gdzie nie było dużych systemów ciepłowniczych, budowano kotłownie olejowe. Zastępowały one kotłownie węglowe, które dożywały okresu technicznej przydatności. Działo się tak szczególnie w małych miejscowościach i osiedlach wiejskich. Kotłownie olejowe były najtańsze inwestycyjnie, co bardzo często przesłaniało poważne sygnały o rosnącej cenie oleju opałowego, a tym samym – ciepła. Jesień 2005 r. stanowi poważny problem dla wszystkich odbiorcó(...)
»