Sympozjum w Łodzi

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-6
  DRUKUJ
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łodzi i tamtejsze Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji – Regionalne Centrum CP były organizatorami sympozjum pt. „Gospodarka komunalnymi odpadami ulegającymi biodegradacji a czystsza produkcja i konsumpcja”. Patronat nad konferencją, która odbyła się w dniach 20-21 kwietnia br. w siedzibie NOT w Łodzi, sprawował Jerzy Kropiwnicki, prezydent Łodzi, a wsparcia finansowego udzielił łódzki WFOŚiGW.
Sympozjum poświęcone było analizie aktualnego stanu gospodarki odpadami, zwłaszcza biodegradowalnymi, w woj. łód [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus