Przyczynek do dyskusji

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-6
  DRUKUJ
Drugi Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

Bieżąca ocena stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych pozwala z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zarówno w 2010 r., jak i w 2013 r. będzie zagrożone osiągnięcie zaplanowanych poziomów zredukowania ilości biodegradowalnych frakcji odpadów kierowanych do składowania.


By temu przeciwdziałać, należałoby wprowadzić dodatkowe regulacje prawne, które wspomagałyby podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących budowy instalacji przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dotyczy to szczególnie budowy różnego rodzaju instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako najbardziej radykalnego sposobu redukowania frakcji biodegradowalnych. Liczne dowody wskazują przecież na to, że ten sposób unieszkodliwiania (a w niedalekiej przyszłośc [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus