Pięć lat odzysku

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-6
  DRUKUJ
Proces dostosowywania polskiego prawa z zakresu gospodarki odpadami do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej zapoczątkował pakiet ustaw określających obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Ustawy te uchwalono przed pięcioma laty – 11 maja 2001 r. Fakt ten można uznać za narodziny systemu odzysku i recyklingu w Polsce.

Obowiązujące ustawy przejęły wiele standardów funkcjonujących w Unii, przede wszystkim zasadę „zanieczyszczający płaci”, dzięki której współodpowiedzialność za realizację wyznaczonych poziomów odzysku i recyklingu spoczywa na przedsiębiorcach wprowadzających na rynek produkty wraz z opakowaniami. Wspomniana ustawa powołała do życia nowy podmiot – organizację odzysku – jednostkę, która w imieniu przedsiębiorców zajmuje się realizacją nałożo [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus