Elektrorecykling w Polsce

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-6
  DRUKUJ
Pierwszy w Polsce specjalistyczny zakład do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstanie niebawem w Łodzi. W budowę nowoczesnych linii do demontażu i recyklingu inwestuje zarejestrowana na początku 2006 r. spółka REMONDIS Electrorecycling.

W Europie najnowocześniejszym centrum elektrorecyklingu jest otwarty pod koniec marca br. zakład w Lünen, również należący do Grupy REMONDIS.
Specjalistyczny zakład w Lünen, o początkowej rocznej wydajności ponad 35 tys. ton elektroodpadów, kosztował 17 mln euro. Uruchomiony został z chwilą wejścia w życie ustawy, wprowadzającej w Niemczech postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).
Dyrektywa zobowiązuje wszystkie p [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus