Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Recykling odpadów pohutni(...)

Skutkiem składowania odpadów są niekorzystne zmiany geomorfologiczne i nasilające się zagrożenie środowiska. Konsekwencją są straty ekonomiczne, wynikające z niewykorzystanych, zawartych w nich surowcach, bezproduktywnie zajętych terenów składowania oraz kosztów budowy i eksploatacji składowisk, a także transportu do nich odpadów. Istnieje również duża grupa strat, których nie da się u(...)
»

Letnia wrzawa cd.(...)

W projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 10 czerwca 2009 r. nie załączono na stronie Ministerstwa Środowiska uwag po konsultacjach społecznych. Nie pokazano również tych z poszczególnych ministerstw, wynikających z konsultacji międzyresortowych. Błędna polityka prowadzona przez Departament Gospodarki Odpadami doprowadziła do uszczuplenia budżetu, narażając tym samym Skarb Państwa na wielomilionowe straty (np. na likwidację instala(...)
»