Kraj rad

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-6
  DRUKUJ
W codziennej walce o rynek i rozwój firmy pracodawca zyska kolejnego sojusznika. Będzie nim nieistniejący do tej pory twór – rada pracowników. W zapomnienie odchodzi zatem pracodawca – jedyny pan i władca, a zastępuje go przedsiębiorca dialogu pracowniczego.

Rady pracowników to nowa w polskim prawie forma reprezentowania zbiorowych interesów pracowników. Forma, której podstawą są dwie dyrektywy unijne: z 1994 r. o europejskich radach zakładowych oraz z 2002 r. o ustanowieniu ramowych warunków informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.
Wyboru rady pracowników należy dokonać, zgodnie z procedurą określoną w ustawie z 7 kwietnia br. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, do 24 lipca 2006 r., jeżeli w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest co na [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus