Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obawy i uwagi PIGEO do mi(...)

  Ministerstwo Gospodarki (MG) 16 listopada udostępniło projekt Krajowego Planu Działań (KPD). To dopiero druga wersja tego dokumentu, choć od przedstawienia pierwszej minęło prawie sześć miesięcy. Z kolei opóźnienie w dostarczeniu finalnej wersji do Komisji Europejskiej (KE) ciągle rośnie.   Samo spóźnienie można by wybaczyć, gdyby ten czas nie został zmarnowany na mało istotne poprawki, które zasadniczo nie zmieniły pie(...)
»

Strategia Priorytetowych (...)

Najbardziej dynamiczny wzrost zwodociągowania i skanalizowania obserwuje się na terenach wiejskich (rys. 1). Jest to związane z jednej strony ze znacznymi opóźnieniami w świadczeniu tych usług na wspomnianych obszarach, a z drugiej z dużą pulą środków zewnętrznych na prowadzenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz z potrzebą zwiększenia stopnia nasycenia terenów wiejskich infrastrukturą techniczną1, 2. Mechanizm zmian Aktualnie w Polsce trwa o(...)
»