Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

I co dalej z osadami?(...)

Refleksje z pracy nad planem gospodarki osadami komunalnymi woj. pomorskiego Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest obecny obraz gospodarki osadowej w Polsce. W zależności od regionu, wielkości obiektu, współpracy i koordynacji działań w regionie, świadomości, odpowiedzialności i zapewne jeszcze wielu innych aspektów ocena ta będzie bardzo różna. Próby opisania tego stanu przez różnych ekspertów nie przynoszą odpowiedzi i (...)
»

Racjonalne nawadnianie, c(...)

Zastosowanie systemów nawadniania w terenach zieleni miejskiej ze względu na niewystarczającą ilość wody dla roślin znajduje coraz większe uzasadnienie. Aby zapewnić ich najwyższą efektywność trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Specyfika skutecznego nawadniania miejskich terenów zieleni, polega przede wszystkim na dostarczeniu dużej jednorazowej dawki wody, po to, aby umożliwić jej przeniknięcie do możliwie głębokiej warstwy gleby.  (...)
»