Wołanie na puszczy?

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-5
  DRUKUJ
Apel o zrównanie samorządów jako płatników podatku VAT przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz stanowisko dotyczące polityki regionalnej w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności to efekty XXVII Zgromadzenia Ogólnego ZMP, które odbyło się w dniach 23-24 marca br. w Częstochowie.

Obecny na obradach wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji, Ludwik Dorn popiera dążenia samorządów dotyczące np. jednolitego zarządu dróg w miastach czy wzmocnienia działań antykorupcyjnych. Tak samo jak włodarze polskich miast uważa on, że połączenie terminu wyborów parlamentarnych i samorządowych nie jest dobrym pomysłem, bo polityka ogólnopolska może przyćmić sprawy ważne dla lokalnych społeczności. Wicepremier wyraził też osobisty pogląd nt. ograniczania liczby kadencji bur [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus