Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawa na odpady(...)

Projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 15 września br., przygotowany przez Ministerstwo Budownictwa, proponuje istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami. Poprosiliśmy o komentarz na temat tych propozycji. Tomasz Uciński prezes KIGO To dobrze, że minister budownictwa, Antoni Jaszczak, powrócił do najistotniejszej sprawy dla budow(...)
»

Gorzej i drożej!(...)

Często argumenty zwolenników tzw. władztwa odpadowego budzą wręcz zażenowanie i obrażają inteligencję adresatów. Przyjrzyjmy się niektórym z nich: „że interesy przedsiębiorców nie doznają uszczerbku, gdyż gminy będą organizowały przetargi”. Będą albo nie będą. Nie po to minister Bieńkowska przysposobiła niektóre wyroki ETS, dając wytyczne, by czuć się zwolnionym z reżimu P.z.p., nie po to lobby etatystyczne prac(...)
»