Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gra o przyszłość(...)

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1700 podmiotów uprawnionych do poboru i uzdatniania wody oraz ponad 2500 podmiotów upoważnionych do oczyszczania ścieków (dane IGWP). W ciągu ostatnich 20 lat procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej wzrósł z 90,9 do 95,4, natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej z 82,7 do 86,7. Sieć wodociągowa do końca 2010 r. powiększyła się z 112,6 tys. km do 278,3 tys. km, a kanalizacyjna z 28,8 tys. km do 117,7 tys. km (dane GUS). Przyznane w o(...)
»

Inna sytuacja prawna(...)

Skończył się beztroski żywot zarządzających składowiskami odpadów, które nie spełniają norm ochrony środowiska. Jeśli nie złożą oni wniosku o zgodę na zamknięcie składowiska i jego rekultywację, marszałek województwa będzie prowadził z urzędu postępowanie w tym kierunku. Taki komunikat można znaleźć na stronie GIOŚ. Czy nie jest za późno na podejmowanie takich działań i czy instrumenty, jakie posiadają WIOŚ-e i marszałkowie, są wystarczające, by uczynić zadość w(...)
»