Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Wyposażenie stacji demont(...)

  Wejście w życie Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zmieniło sytuację ekonomiczną, organizacyjną oraz prawną tych podmiotów, które zajmują się autorecyklingiem.   Do takiego działania Polska jest zobligowana w ramach postępowania z odpadami w kontekście samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE), które reguluje w Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejs(...)
»

Definicyjne problemy z bi(...)

Wątpliwości wokół selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wiążą się z interpretacją podstawowych pojęć. W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” w analizie problemów związanych z regulacją prawną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych zwrócona została uwaga na definicje kilku podstawowych dla zagadnienia pojęć, takich jak „odpady komunalne”, „odpady ulegające biodegradacji” czy „bioodpady”. Podjęta została także próba ustalenia wzajemnych (...)
»