Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Biznes społecznie odpowie(...)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to w ostatnich latach temat niezwykle ważny. Chodzi zwłaszcza o działania strategiczne, długofalowe, oparte na zasadzie dialogu społecznego, zmierzające do poszukiwania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, beneficjenta i społeczności lokalnej. Dlatego tak ważne dla firm z branży ochrony środowiska, w tym sektora wodno-kanalizacyjnego, są trzy filary: odpowiedzialność ekonomiczna, ekologiczna oraz społeczna. Dzięki nim możliwe jest pr(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Unijny projekt w Ciechanowcu Ponad 4 mln zł brutto będzie kosztowała rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu (woj. podlaskie). Obiekt pracujący w oparciu o metodę niskoobciążonego osadu czynnego, po modernizacji będzie mógł oczyścić 915 m3 ścieków na dobę. Inwestycja, której wykonanie powierzono spółce EcoTech z Gdańska, obejmuje m.in. adaptację istniejącego zbiornika żelbetowego na komorę niedotlenioną, budowę bioreaktor(...)
»