Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

System gospodarki odpadam(...)

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poszczególne kraje Unii Europejskiej mają odrębne uregulowania prawne. Niemniej łączy je jedno – stanowią praktyczną realizację zasad zawartych w dyrektywach UE. Wynikające stąd różne sposoby zagospodarowania mają jeden cel – ograniczanie ilości składowanych odpadów. Ponadto decyzyjne gremia Unii Europejskiej uznają spalanie odpadów za metodę niezwykle istotną w całym systemie gospodarki odpada(...)
»

Musimy dbać o ziemię kraj(...)

Więcbork leży w ekologicznie czystym rejonie Polski, to chyba zobowiązuje? Oczywistą sprawą na terenie naszej gminy była, jest i będzie ochrona środowiska naturalnego. Gmina Więcbork leży we wschodniej części Krajny i wraz z nią wchodzi w skład województwa kujawsko–pomorskiego i powiatu sępoleńskiego. Samo miasto Więcbork jest położone nad największym w gmin(...)
»