Podstawy prawne uchwalania

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-4
  DRUKUJ
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę… (DzU nr 72, poz. 74, z późn. zm.) wymaga przyjęcia przez radę gminy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego, który rada powinna uchwalić po dokonaniu analizy jego projektów, opracowanych przez przedsiębiorstwa wod-kan. W związku z nowelizacjami ustawy gminy przyjmują obecnie takie regulaminy w nowej treści, dlatego pojawiają się problemy z interpretowaniem pewnych przepisów ustawy, dot [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus