Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Losy zabytkowej oczyszcza(...)

„Przebudowa, modernizacja i adaptacja do nowej funkcji zabytkowej oczyszczalni i przepompowni”, realizowana przez MWiO w Grudziądzu to jedna z inwestycji nominowanych w konkursie „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Początki budowy kanalizacji sanitarnej, a w dalszej kolejności oczyszczalni ścieków w Grudziądzu, sięgają 1904 r. W budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej w Grudziądzu powstała mechaniczna oczyszczalnia ścieków z częściowym i(...)
»

Ku przyszłości – Instytut(...)

W środowisku animatorów – teoretyków i praktyków – gospodarki odpadami, pilnie śledzących główny nurt dyskusji na europejskim i lokalnym poziomie, staje się coraz bardziej oczywiste, że pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym przestaje być pustym hasłem. GOZ nadaje kierunek konkretnym stanowiskom i działaniom, wyrażanym w oficjalnych dokumentach, które stopniowo stają się prawem. Podstawą do tej zmiany optyki jest ewidentne kurczenie się zasobów surowcowych oraz rosn(...)
»