Wszystkie artykuły w kategorii: "Gram w zielone"

Polecane artykuły:

Inwestycje na terenach Na(...)

Natura 2000 to unijna sieć obszarów objętych ochroną przyrody. Celem jej utworzenia jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali Europy. Realizując przedsięwzięcie na tym terenie, inwestor musi liczyć się z wieloma ograniczeniami. Z jakimi problemami wiąże się realizacja inwestycji na obszarach objętych siecią Natura 2000? Jakie są sposoby na ich rozwiązanie? prof. dr hab(...)
»

Znowu nieco o Planach, ni(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty W jednym z poprzednich odcinków Rozważań („Przegląd Komunalny” 05/2003) ostrożnie wyraziłem nadzieję, że opracowywane Plany Gospodarki Odpadami (PGO) nie staną się jednak kolej-nymi „półkownikami” w naszych urzędach (polonistka zatrudniona w redakcji „Przeglądu Komunalne-go”, w poczuciu dobrze spełnianego obowiązku, skwapliwie ten – jej zdaniem – błąd ortograficzny usunę(...)
»