Wszystkie artykuły w kategorii: "Gram w zielone"

Polecane artykuły:

Zasady wnoszenia odwołań(...)

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu prawo do złożenia odwołania w przypadku zamówień o wartości od 14 tys. euro do progów unijnych przysługuje w czterech sytuacjach. Natomiast przy zamówieniach powyżej progów unijnych nie mają oni żadnych ograniczeń w zakresie korzystania z tego środka ochrony prawnej. Ustawodawca określił cztery okoliczności, w których wykonawcy mogą sięgnąć po odwołanie w przypadku, gdy wartość zamów(...)
»

Będzie jawnie i sprawiedl(...)

No to znowu styczeń. Składamy sobie życzenia, by nowy, 2005 rok był lepszy, a co najmniej nie gorszy od roku, który właśnie się zakończył. A był to rok wielkich wydarzeń i emocji. Przystąpiliśmy do Unii, zaliczyli-śmy dwie Komisje Nadzwyczajne, wybraliśmy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, ruszyły dopłaty i fundusze strukturalne, „załatwiliśmy” demokrację na Ukrainie. „Kasandry” nie bardzo wiedzą, co się stało, że ich tak „logicznie argumentowane&#(...)
»