Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Rośliny w pojemnikach w p(...)

Głównym czynnikiem ograniczającym występowanie drzew i krzewów ozdobnych na terenach zurbanizowanych jest nadmierne zagęszczenie podłoża. W przypadku braku możliwości zastosowania systemów antykompresyjnych, jedynym rozwiązaniem pozwalającym wprowadzić zieleń do przestrzeni publicznej jest uprawa roślin w pojemnikach. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju rośliny potrzebują wody, składników odżywczych, światła i powietrza. O dostępności wymie(...)
»

Poza obszarami specjalnym(...)

Podstawowa w polskim systemie prawnym regulacja ochronna, jaką jest Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, ze zm.), nie uwypukla w samym tytule, że jest ustawą o ochronie przyrody i krajobrazu, co czynią odpowiadające jej akty prawne niektórych państw sąsiednich. Nie oznacza to jednak, że polska ustawa pozostawia ochronę krajobrazu poza swym zakresem. Przeciwnie – już w art. 1 proklamuje ona, że określa cele, zasady i formy ochrony(...)
»