PPP czy koncesja?

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-4
  DRUKUJ
Ogłoszenie ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym skierowało uwagę wielu osób w stronę nowego trybu udzielania zamówień publicznych. Zainteresowanie wywołane ogłoszeniem ustawy w Dzienniku Ustaw (nr 169, poz. 1420) utrzymuje się do tej pory, pomimo braku trzech rozporządzeń wykonawczych, które ostatecznie umożliwią realizowanie przedsięwzięć na jej podstawie.

W licznych inicjatywach gospodarczych, jakie podejmują samorządy, spotkać się można z frustracją wynikającą z braku możliwości zastosowania ustawy oraz z informacjami o tym, że tryb PPP będzie zbyt kosztowny, by mógł być zastosowany w mniejszych przedsięwzięciach o charakterze lokalnym.
Co więc robić? Porzucić ideę pozyskiwania funduszy i udziału w przedsięwzięciach sektora prywatnego, poczekać na ukazanie się rozporządzeń czy raczej przygoto [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus