Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Odzysk odpadów a ulepszan(...)

Jednym z procesów odzysku odpadów jest rozprowadzanie ich na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby. Proces ten oznaczony jest symbolem R10. Warunki odzysku i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego postępowania określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (DzU 2007 nr 228, poz. 1685). (...)
»

Stary samochód, nowy k(...)

Stare samochody i powypadkowe wraki do niedawna stanowiły przedmiot zainteresowania jedynie ze względu na części, które można z nich pozyskać. Wykorzystanie używanych podzespołów znacznie obniżało koszty napraw. Niestety, samochód wycofany z eksploatacji daje nie tylko możliwość pozyskania części, lecz jest również poważnym zagrożeniem dla środowiska, ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych. O problemach związanych z „końcem życia pojazdu” w aspekci(...)
»