Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ciągnie się jak smród za (...)

O nieobecnych na rynku komunalnym nie powinno mówić się źle, ale nie można dopuszczać, aby dalej brnięto w błędy popełnione w przeszłości przez nieistniejące już dzisiaj organizacje projektowo-wykonawcze. Błędna filozofia technologiczna firm projektujących zakłady utylizacji, polegała i nadal polega na forsowaniu nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Według takich oferentów, możliwe jest mechaniczne rozdzielenie odpadów zmieszanych na zakładane frakcje i ich wielkości. Jednocześnie zape(...)
»

Słowacja – ochrona w szer(...)

Kontynuując rozważania nad ochroną krajobrazu, warto zatrzymać się przy prawie słowackim, dotyczącym tej dziedziny. Konstytucja Czechosłowacji z 9 maja 1948 r. przekazywała do właściwości organów słowackich sprawy dotyczące kultury, do których w owym czasie należała także ochrona przyrody. Na tej podstawie Słowacka Rada Narodowa wydała pierwszą na terytorium ówczesnej Czechosłowacji ustawę o państwowej ochronie przyrody. Stało się to 18 października 1955 r. Ustawa(...)
»