Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Redystrybucja środków z o(...)

Jedną z funkcji danin publicznych, które mają służyć ochronie środowiska, jest ich redystrybucyjny wymiar. Oznacza to, iż środki pochodzące z wpływów z tych daniny powinny następnie być przekazane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Często są one gromadzone na rachunkach specjalnie powoływanych do teg(...)
»

Zdarzyło się w...(...)

Niemal 13 lat temu wodociągowców trapiły całkiem podobne problemy, co dzisiaj. Jeszcze w 2005 roku ówczesny redaktor prowadzący Henryk Bylka pisał w swoim wstępniaku o centralnym regulatorze cen wody i zastanawiał się nad zasadnością jego wprowadzenia. „Gminy w przeważającej liczbie przypadków są dziś właścicielami monopolistycznych przedsiębiorstw, a więc, pośrednio, monopolistami. Ustawa, także po nowelizacji, przypisuje im funkcję regulatora, zobowiązując do samoregulacji. Teoretycznie nar(...)
»