Gospodarka odpadami w gminach

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-3
  DRUKUJ
Blisko dwuletni okres członkostwa Polski w Unii Europejskiej wykazał, że bez podjęcia zdecydowanych zmian prawno-organizacyjnych w gospodarce odpadami nie będziemy w stanie wypełnić w stosownym czasie zobowiązań i osiągnąć odpowiednich standardów.

Bez istotnego i postulowanego przez środowiska samorządowe i branżowe wzmocnienia roli gminy w systemie gospodarki odpadami będziemy mieli duże trudności z osiągnięciem wymaganych przez UE poziomów odzysku odpadów. Dlatego należy jak najszybciej rozpocząć prace nad nowelizacją przepisów ustawy o odpadach. Czas już, aby to gmina była właścicielem odpadów wytwarzanych na swoim terenie. To podstawowy warunek budowy spójnego systemu gospodarki odpadami w kraju.

Potrzebne rozwiązania systemowe
Parlament poprzedniej kadencji dokonał nowelizacji ustawy o odpadach, kt [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus