Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szlachectwo zobowiązuje(...)

Jesteśmy w Unii Europejskiej. Nobless oblige. Tym samym powszechne w naszym kraju „składowanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych”, jak to eufemistycznie określa ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 293), powinno być zwalczane z całą surowością. Jest to niewątpliwie niezbyt chlubna wizytówka naszego kraju. Największym problemem jest skala tego zjawiska – i nie chodzi przy tym o zewidencjonowane (przynajmniej w części) „dzikie składowiska&(...)
»

Jak przedłużyć życie drze(...)

- Najważniejsze przyczyny zamierania drzew cz. I Marek Kosmala Wzrastająca gwałtownie liczba samochodów oraz nowe inwestycje związane z poszerzaniem jezdni, budową parkingów czy rozbudową infrastruktury powodują osłabienie kondycji zdrowotnej drzew. Systematycznie podcinane i ograniczane w możliwościach korzenienia się, narażone na ciągłe stresy środowiskowe drzewa stają się bardziej podatne na infekcje, gorzej rozwijają się, są mniej żywotne i w rezultacie skazane na po(...)
»