Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Metodyki referencyjne w o(...)

Wśród zasad rządzących ochroną środowiska najrzadziej chyba omawiana jest zasada stosowania metodyk referencyjnych, podana w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: P.o.ś., DzU z 2017 r., poz. 519), podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli zostały takie określone na podstawie ustawy. Zasada stosowania metodyk re(...)
»

Polskie instalacje do spa(...)

Każda instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych stanowi inwestycję szczególnie szkodliwą dla środowiska i jako taka wymaga sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Wskazane jest także, aby sporządzić tzw. bussines plan, który pozwoli określić rzeczywiste zapotrzebowanie na spalarnię odpadów, jej wielkość oraz oszacować przyszłe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Wydaje się, że nieuchronnie czeka nas etap konsolidacji wysiłków i w konsekwen(...)
»