Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie zapominajmy o kryzysi(...)

Mamy światowy kryzys gospodarczy i nic nie wskazuje, że sytuacja ulegnie szybkiej i radykalnej poprawie. Można wręcz wskazywać na tendencje, z których wynika, że czekają nas kolejne coraz ostrzejsze zagrożenia. Dodatkowo, podejmowane działania zaradcze w poszczególnych regionach świata a także na poziomie krajowym tylko łagodzą skutki kryzysu nie zapewniając gospodarkom trwałego i dynamicznego rozwoju. Problem jest naprawdę poważny, co najlepiej widzimy na przyk(...)
»

NO-DIG Poland 2016(...)

VII Międzynarodowa Konferencja „Technologie Bezwykopowe NO-DIG Poland 2016” odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2016 r. w Kielcach-Cedzynie. Spotkanie organizowane jest od 2005 r. w cyklu dwuletnim, a w każdej z edycji brało udział liczne grono uczestników, w tym przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorstw wod-kan, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w inżynierii bezwykopowej. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane z (...)
»