Przesypownia - i co dalej?

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-12
  DRUKUJ
Już niedługo Szczecin można będzie zaliczyć do miast spełniających europejskie standardy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. Ponad miliard złotych kosztować będzie program poprawy jakości wody dla jego mieszkańców, urzeczywistniany dzięki 190 mln euro dotacji z Funduszu Spójności. Prace są zaawansowane. Takie zmiany nie obejmują, niestety, gospodarki odpadami.

W pobliżu Szczecina nie ma gdzie składować odpadów komunalnych. 10 lat temu, na mocy porozumienia pomiędzy gminami Szczecin i Police z 1992 r., jako składowisko służył teren o powierzchni 32 ha w Sierakowie, w sołectwie Pilchowo. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami stworzył tam prowizoryczną bazę segregacji i mielenia odzyskiwanych surowców. Poszukiwania innych miejsc składowania szczecińskich odpadów spełzły na niczym - w gminach Kobylanka i Kołbaskowo mieszk [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus