Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Relacja planu do studium (...)

Wymóg zapewnienia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest jedną z podstawowych zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wobec skomplikowanej i sformalizowanej procedury planistycznej jego zapewnienie dotyczy jednak nie tylko samej treści dokumentu, lecz również wymogów proceduralnych. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.(...)
»

Układy technologiczne ocz(...)

Oczyszczanie ścieków powinno zapewnić skuteczne usuwanie związków węgla organicznego (obniżenie wartości BZT5 i ChZT). Coraz częściej zwraca się też uwagę na usuwanie związków azotu i fosforu. Oczyszczalnie ścieków są jednym z podstawowych elementów systemów kanalizacyjnych. Ich właściwe funkcjonowanie powinno zabezpieczyć potencjalne odbiorniki ścieków przed nadmiernym zanieczyszczeniem. W razie konieczności, zanieczyszczenia te usuwa się przy pomocy systemów konwencjonalnych bądź(...)
»